Het is vaak onduidelijk waarom er überhaupt olie additieven zijn, waar is dit eigenlijk voor nodig? Om dit uit te kunnen leggen is het belangrijk eerst te vertellen hoe deze productgroep eigenlijk tot stand is gekomen.

Ontstaan olie additieven
Ongeacht welke (smeer)-olie voor een bepaalde toepassing ook wordt gebruikt, het zal altijd gaan om een variant van wat basisolie wordt genoemd. Met basisolie als uitgangspunt worden voor allerlei specifieke situaties nieuwe producten bedacht die door toevoeging van additieven bijzondere eigenschappen krijgen.

We hebben minerale-en synthetische oliën. Synthetische oliën komen we met name tegen binnen toepassingen waarvoor minerale basis oliën niet geschikt zijn. Dit kan bijvoorbeeld gelden voor extreem koude omstandigheden of juist hoog oplopende temperaturen.

Synthetische olie is erg in trek binnen de auto-industrie, juist vanwege de grote diversiteit die deze biedt. Vooral polyalfa-olefinen worden veel gebruikt, voor zowel motorolie als transmissie-olie waarbij besparing op brandstofverbruik een belangrijke eis is.

Wat zijn olie additieven
Het nadeel van deze polyalfa-olefinen is de hoge kostprijs. Om deze reden wordt momenteel vaak naar goedkopere alternatieven gezocht in een branche die gekenmerkt wordt door krappe marges en moordende concurrentie. Een oplossing kan worden gezocht in mengsels van verschillende soorten oliën.

Hydrocrack olie of minerale basisolie wordt hierbij toegevoegd aan de synthetische polyalfa-olefinen, om een middenweg te vinden tussen de mooie eigenschappen van synthetische olie en de gunstige prijs van minerale alternatieven. Eigenlijk wordt zuivere polyalfa-olefine olie nauwelijks meer gebruikt buiten extreme sectoren zoals formule 1 racing of duurzame long-life transmissie-olie.

Het nut van olie additieven
We kunnen dan ook concluderen dat de moderne oliën die we in de shop en autowerkplaatsen aantreffen een middenweg zijn tussen prijs en kwaliteit. Daar liggen dus de uitdagingen van de producten die we op deze site aantreffen. U vindt hier meer over het nut en onnut van olietoevoegingen.